Welfare State Supporter and Civil Society Activist: Church of Sweden in the “Refugee Crisis” 2015

Stig Linde, Jonas Ideström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

276 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Welfare State Supporter and Civil Society Activist: Church of Sweden in the “Refugee Crisis” 2015”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences