Well-being and dietary adherence in patients with coeliac disease depending on follow-up

Jesper Lexner, Henrik Hjortswang, Rickard Ekesbo, Klas Sjöberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Well-being and dietary adherence in patients with coeliac disease depending on follow-up”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap