Wenzel, Siegfried, "The Sermons of William Peraldus. An Appraisal"

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
TidskriftH-Soz-u-Kult Rezensionen
StatusPublished - 2018 juni 20

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här