Western blot quantification of aggrecan fragments in human synovial fluid indicates differences in fragment patterns between joint diseases.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Western blot quantification of aggrecan fragments in human synovial fluid indicates differences in fragment patterns between joint diseases.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap