Western blot quantification of aggrecan fragments in human synovial fluid indicates differences in fragment patterns between joint diseases.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat