Wet work exposure and hand eczema among healthcare workers - a cross-sectional study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

73 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Wet work exposure and hand eczema among healthcare workers - a cross-sectional study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap