What are the evolutionary causes of mental time travel?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Sammanfattning

(together with Mathias Osvath) Behavioral and Brain Sciences 30, pp. 329-330.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)329
TidskriftBehavioral and Brain Sciences
Volym30
DOI
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Commentary on T. Suddendorf and M. C. Corballis ”The evolution of foresight: What is mental time travel and is it unique to humans?

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Zoologi
  • Lärande
  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Citera det här