What are the evolutionary causes of mental time travel?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”What are the evolutionary causes of mental time travel?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap