What decides the suspicion of acute coronary syndrome in acute chest pain patients?

Alexander Kamali, Martin Söderholm, Ulf Ekelund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”What decides the suspicion of acute coronary syndrome in acute chest pain patients?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap