What do doctors mean when they talk about teamwork? Possible implications for interprofessional care

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”What do doctors mean when they talk about teamwork? Possible implications for interprofessional care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap