What is the impact of resistance to activated protein C (Leiden mutation to factor V) in inflammatory bowel disease?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)705-710
TidskriftInternational Journal of Colorectal Disease
Volym21
Utgåva7
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gastroenterologi

Citera det här