What limits insect fecundity? Body size- and temperature-dependent egg maturation and oviposition in a butterfly

D. Berger, R. Walters, K. Gotthard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

141 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)523-529
TidskriftFunctional Ecology
Volym22
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2008 juni 1
Externt publiceradJa

Citera det här