What should be compared in comparative mental time travel?

Mathias Osvath, C R Raby, N S Clayton

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)51-52
TidskriftTrends in Cognitive Sciences
Volym14
DOI
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Zoologi

Citera det här