What to do with rejected asylum seekers?

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtPopulärvetenskap

Sammanfattning

As the EU considers tougher rules for returning asylum seekers who had their applicationrejected, more people might be placed in detention and the possibility of voluntary returncould be limited
Originalspråkengelska
FörlagEuractive.com
StatusPublished - 2018
Externt publiceradJa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”What to do with rejected asylum seekers?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här