Shakai ni youkyuu sareru kankyou senmonka towa: kankyou roudou shidou no shourai

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Bidragets översatta titel [What type of environmental specialists do the society need?: the future of the environmental labour market]
Originalspråkannat
Sidor (från-till)14-15
TidskriftGlobal Net
Volym115
StatusPublished - 2000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här