Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”What’s bothering developers in code review?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap