What's in a dialogue? On the dynamics of meaning-making in English conversation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

580 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”What's in a dialogue? On the dynamics of meaning-making in English conversation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Psychology