What’s in an EEM? : molecular signatures associated with dissolved organic fluorescence in boreal Canada

Aron Stubbins, Jean-François Lapierre, Martin Berggren, Yves T. Prairie, Thorsten Dittmar, Paul A. del Giorgio

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

217 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”What’s in an EEM? : molecular signatures associated with dissolved organic fluorescence in boreal Canada”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar