When age really matters; ferritin reference intervals during infancy revisited

Sara Marie Larsson, Andreas Hillarp, Lena Hellström-Westas, Magnus Domellöf, Tom Lundahl, Ola Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”When age really matters; ferritin reference intervals during infancy revisited”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.