When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights. Conflict or Harmony?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
TidskriftNordic Journal of Human Rights
Volym36
Utgåva2
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Mänskliga rättigheter
  • Folkrätt
  • EU-rätt

Citera det här