When is it Feasible to Model Low Discrete Demand by a Normal Distribution?

Sven Axsäter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”When is it Feasible to Model Low Discrete Demand by a Normal Distribution?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi