When technology enters the home – a systematic and integrative review examining the influence of technology on the meaning of home

Berit Lindahl, Sue Kirk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”When technology enters the home – a systematic and integrative review examining the influence of technology on the meaning of home”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap