When the Film Is Better Than the Book : Elem Klimov's Farewell and Valentin Rasputin's Farewell to Matyora

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)64-78
TidskriftRussian Studies in Literature
Volym40
Utgåva3
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här