White matter mapping in Alzheimer's disease: A neuropathological study.

Martin Sjöbeck, Mattias Haglund, Elisabet Englund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

39 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”White matter mapping in Alzheimer's disease: A neuropathological study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap