Who let the DAWs Out? The Digital in a New Generation of the Digital Audio Workstation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Who let the DAWs Out? The Digital in a New Generation of the Digital Audio Workstation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities