Who wants to be an ideal victim? A narrative analysis of crime victims' self-presentation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)73-88
TidskriftJournal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention
Volym15
Utgåva1
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här