Who Was Einar Swan? The Story Behind "When Your Lover Has Gone"

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

688 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1, 11-17
TidskriftThe Mississippi Rag. The Voice of Traditional Jazz and Ragtime
Volym34
Nummer1
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Scenkonst

Citera det här