Why academics shouldn’t move fast and break things

Alison Gerber, Ov Cristian Norocel, Francesca Bolla Tripodi

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpostPopulärvetenskap

Sammanfattning

If scientists with PhDs don’t understand what Google results are and what they can tell us, what hope do the rest of us have?
Originalspråkengelska
StatusPublished - 2021 apr. 30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Why academics shouldn’t move fast and break things”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här