Why and How do Universities work for Sustainability in Higher Education?

Per Wickenberg, Harriet Axelsson, Kerstin Sonesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
TidskriftInternational Journal of Sustainability in Higher Education (IJSHE)
VolymVolume 9
UtgåvaIssue 4
StatusPublished - 2008

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Citera det här