Why and how to investigate the role of protein phosphorylation in ZIP and ZnT zinc transporter activity and regulation

T. E. Thingholm, L. Rönnstrand, P. A. Rosenberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Why and how to investigate the role of protein phosphorylation in ZIP and ZnT zinc transporter activity and regulation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap