Why classical cytogenetics still matters in acute myeloid leukemia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

1 Citering (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)95-97
Antal sidor3
TidskriftExpert Review of Hematology
Volym13
Utgåva2
Tidigt onlinedatum2020 jan. 4
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi
  • Cancer och onkologi

Citera det här