Why flies look to the skies

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Fruit flies rely on an intricate neural pathway to process polarized light signals in order to inform their internal compass about the position of the Sun.

Originalspråkengelska
TidskrifteLife
Volym10
DOI
StatusPublished - 2021 apr 16

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Zoologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Why flies look to the skies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här