Why more people than ever are living alone – and what this means for the environment

Tullia Jack, Diana Ivanova, Kirsten Gram-Hanssen, Milena Buchs

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressForskning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Why more people than ever are living alone – and what this means for the environment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.