Why residual emissions matter right now

Holly Jean Buck, Wim Carton, Jens Friis Lund, Nils Markusson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Why residual emissions matter right now”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap