Willingness to Undergo Joint Surgery Following a First-Line Intervention for Osteoarthritis: Data From the Better Management of People With Osteoarthritis Register

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Willingness to Undergo Joint Surgery Following a First-Line Intervention for Osteoarthritis: Data From the Better Management of People With Osteoarthritis Register”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap