Wind and Wood: Affordances of Musical Instruments: The Example of the Simple-System Flute

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

1369 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Wind and Wood: Affordances of Musical Instruments: The Example of the Simple-System Flute”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap