Windswept hip deformity in children with cerebral palsy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)335-338
TidskriftJournal of Pediatric Orthopedics. Part B
Volym15
Nummer5
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Citera det här