Wireless Channel Modeling and Reconstruction in Massive MIMO Systems

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

543 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Wireless Channel Modeling and Reconstruction in Massive MIMO Systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Engineering