Wireless pH Recording Immediately Above the Squamocolumnar Junction Improves the Diagnostic Performance of Esophageal pH Studies.

Jörgen Wenner, Mats Hall, Peter Höglund, Jan Johansson, Folke Johnsson, Stefan Öberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Wireless pH Recording Immediately Above the Squamocolumnar Junction Improves the Diagnostic Performance of Esophageal pH Studies.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap