Wireline Communications in a Wireless World

Yezi Huang

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

30 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Wireline Communications in a Wireless World”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap