Wiring of Photosystem I and Hydrogenase on an Electrode for Photoelectrochemical H2 Production by using Redox Polymers for Relatively Positive Onset Potential

Cristina Tapia, Ross D. Milton, Galina Pankratova, Shelley D. Minteer, Hans Erik Åkerlund, Dónal Leech, Antonio L. De Lacey, Marcos Pita, Lo Gorton

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Wiring of Photosystem I and Hydrogenase on an Electrode for Photoelectrochemical H2 Production by using Redox Polymers for Relatively Positive Onset Potential”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar