‘Without cleanliness we can’t lead the life, no?’ Cleanliness practices, (in)accessible infrastructures, social (im)mobility and (un)sustainable consumption in Mysore, India

Tullia Jack, Manisha Anantharaman, Alison L. Browne

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”‘Without cleanliness we can’t lead the life, no?’ Cleanliness practices, (in)accessible infrastructures, social (im)mobility and (un)sustainable consumption in Mysore, India”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap