Wnt Signaling in Mitosis

Philipp Kaldis, Michele Pagano

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sammanfattning

Previously, the connection between cell proliferation and Wnt signaling focused on transcriptional activation of cyclin D1 and c-myc, which control the G1/S transition of the cell cycle. In this issue of Developmental Cell, the Niehrs group demonstrates mitotic activation of Wnt signaling by a novel Cdk/cyclin complex containing Cdk14 (PFTK1) and cyclin Y.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)749-750
Antal sidor2
TidskriftDevelopmental Cell
Volym17
Nummer6
DOI
StatusPublished - 2009 dec. 15
Externt publiceradJa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Wnt Signaling in Mitosis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här