Women in the Modern Collection

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbetePeer review

Sammanfattning

Screening with Lida Abdul and Helena Almeida. Gulbenkian. Lisbon. Portugal
Originalspråkengelska
FörlagGulbenkian, Lisbon, Portugal
Utgivningsformatrörlig bild
StatusPublished - 2019 maj

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bildkonst

Konstnärlig forskning

  • Utställning/tillställning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Women in the Modern Collection”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här