Women with Primary Sjögren´s Syndrome Assessment and Treatment A Physiotherapeutic Perspective

Britta Strömbeck

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Women with Primary Sjögren´s Syndrome Assessment and Treatment A Physiotherapeutic Perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap