Women's Luxury Products as Signals to Other Women

Burak Tunca, Evrim Yanar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

305 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Women's Luxury Products as Signals to Other Women”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap