Work conditions, support, and changing personal priorities are perceived important for return to work and for stay at work after stroke–a qualitative study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Work conditions, support, and changing personal priorities are perceived important for return to work and for stay at work after stroke–a qualitative study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap