Working across the gap. The practice of social science in organizations. Lisl Klein.

Stefan Jern

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Working across the gap. The practice of social science in organizations (by Lisl Klein)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Citera det här