Working Law: Courts, Corporations, and Symbolic Civil Rights by Lauren B. Edelman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

507 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Book review of Working Law: Courts, Corporations and Symbolic Civil rights by Lauren B. Edelman
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1219-1221
Antal sidor3
TidskriftAmerican Journal of Sociology
Volym123
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Nyckelord

  • Legal endogeneity theory

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Working Law: Courts, Corporations, and Symbolic Civil Rights by Lauren B. Edelman”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här