Working Law: Courts, Corporations, and Symbolic Civil Rights by Lauren B. Edelman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

523 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Working Law: Courts, Corporations, and Symbolic Civil Rights by Lauren B. Edelman”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap